Chân Bàn Làm Việc bằng thép được gia công cnc sản xuất gia công. Chân bàn làm việc bằng thép như chân bàn họp. chân bàn k, chân bàn z, chân bàn đôi, hoặc theo yêu cầu.